Bespaar uzelf tot wel 70% in unze Europese Tsjechische schoonheidskliniek
Home » Behandelingen » Borstcorrectie » OP-Verloop

Borstcorrectie OP-Verloop

De wens een esthetisch fraaie borst te hebben, kunnen vele vrouwen alleen bereiken door een verkleining, respektievelijk door liften en versteviging van hun borsten.
 


Doel van de ingreep Het doel van de operatie is het best mogelijke chirurgische resultaat met zo min mogelijk littekens, die nagenoeg niet storen.
Voorbereiding - tot 40 jaar klein bloedbeeld (huisarts).
- over 40 jaar groot bloedbeeld, ECG, mammografie. Deze onderzoeken kunnen ook ter plekke plaatsvinden.
Narcose Algehele narcose
OP-duur 2 tot 3 uur
Operatieverloop Volgens de aantekening wordt een deel van de huid, zo nodig ook een deel van het borstweefsel en het borstklierweefsel, verwijderd. Omdat bij grote hangende borsten ook de tepels naar beneden gezakt zijn, moeten deze bij de operatieve verkleining weer op de oorspronkelijke hoogte gebracht worden. Onder omstandigheden blijft door een bijzonder OP-techniek de eenheid van borstklieren en tepels bewaard. Dat betekent, dat de wegen niet onderbroken worden en het geven van borstvoeding mogelijk is. Bij zeer groten borsten met veel vetweefsel kann deze OP-techniek niet uitgevoerd worden, omdat de verplaatsing van de tepels naar boven in dat geval tot complicaties met de bloedverzorging zou kunnen leiden. Het geven van borstvoeding zou in dit geval niet meer mogelijk zijn.
Risico's / gevaren Een absolute uitsluiting van risico's kan de arts niet garanderen. Algemene gevaren van operatieve ingrepen zoals trombose en embolie, komen dank zij vooruitgang van de geneeskunde echter zelden voor. Infectie van de wond, welke tot pus en zelfs tot verlies van weefsel zou kunnen leiden, doet zich dank zij de weefselvriendelijke en kiemvrije OP-techniek slechts zeer zelden voor. De gevoeligheid in de tepels wordt wat minder. Na 4-6 maanden verdwijnt dit onaangename gevoel.
Operatielittekens Bij versteviging of bij verkleining van de borsten zijn de littekens gedurende de eerste maanden zichtbaar rood. Na een definitieve genezing, op zijn laatst na een jaar, vallen de littekens niet meer op.
Kliniekverblijf 3 dagen na de operatie
Herstelfase De wond geneest binnen 12 tot 14 dagen.
Operatieleeftijd Niet voor het 18e levensjaar.
Na de operatie De borsten worden door een steundgevend verband en een speciale BH op hun plaats gehouden. Gedurende de eerste weken nadat men de kliniek heeft verlaten is het aan te raden een stevige BH te dragen om het genezingsproces van de littekens te ondersteunen. De arts zal bij de OP trachten regelmatig grote en gevormde borsten te maken. Hoewel zorgvuldige OP-techniek gebruikt wordt, kan het risico van onjuiste plaatsing van de tepelhof en verschillen in de grootte van de borsten niet helemaal worden uitgesloten.
Douchen / baden / sport Hangt af van de omvang van de ingreep en van het genezingsverloop.
Controle Termijn voor controle na afspraak met de arts.


OP-Verloop | Commentaar | Tarivien


Bent U geintereseerd in een borstcorrecties,
neemt U dan s.v.p. vrijblijvend contact met ons op!

Augenkorrektur
OP-verloop
Commentaar
Tarieven

  © webdesign by artXBerlin   

  
    SiteMap :: Impressum :: Privacy policy :: Algemene voorwaarden
This website uses cookies. By further use you agree to the use. Privacy statement.